เชิญทุกท่านที่สนใจเดินป่าชมดอกไม้งามตามริมฝั่งแม่โขง ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ณ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา - นครนายก - ปราจีนบุรี - สระบุรี
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2505
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกของชาวอาเชียนและเป็นอุทยานฯ เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้โดยง่าย และที่สำคัญเขาใหญ่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำที่สำคัญถึง 5 สาย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกนางรองและน้ำตกสาริกา น้ำตกขนาดใหญ่มีชื่อเสียงมาช้านานอยู่ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก
น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด แต่ก็อันตรายที่สุดเช่นกัน สายน้ำค่อนข้างเชี่ยว
ในฤดูฝนกลุ่มน้ำตกเหวสุวัติ เหวไทร เหวประทุน เกิดจากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะมีน้ำมากไหลแรงตั้งอยู่
สุดถนนธนะรัชต์
น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 เมตร นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง
ในเส้นทางเดินป่าต่างๆ เช่น น้ำตกกองแก้ว น้ำตกวังเหว น้ำตกตาดตาภู่ น้ำตกเหวอีอ่ำ
น้ำตกแก่งกฤษณา น้ำตกธารทิพย์ และกลุ่มน้ำตกผากระแบก ฯลฯ
จุดชมวิว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีจุดชมวิวที่เด่น ๆ มีด้วยกัน 3 จุด คือ
1. จุดชมวิว กม.30 ถนนธนะรัชต์
2. จุดชมวิว กม.9 (ผาตรอมใจ)
3. จุดชมวิว กม. 20
หอดูสัตว์ มีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ หอดูสัตว์หนองผักชี และหอดูสัตว์มอ สิงโต
ส่องสัตว์ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมากเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่มี
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติอยู่มากกว่า 10 เส้นทาง ขี่จักรยาน เขาใหญ่จัดทำเส้นทางขี่จักรยานเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีจักรยานใหเ้ ช่าที่ที่ทำการอุทยานฯล่องแกง่ หินเพิง ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ใส
ใหญ่ในท้องที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง
ที่ตั้ง จังหวัดเลย
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติอันสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีจะ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปมากมาย บนยอดภูประกอบด้วยป่าสนสลับป่าก่อ และทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้
ใบ ขึ้นตามบริเวณน้ำตก ลำธาร และลานหินเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ผานกแอ่น เป็นลานหินเล็กๆ มีลานสนขึ้นโดดเด่นตามริมผา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น งดงามมาก
ผาหล่มสัก บริเวณผามองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก
สระอโนดาด เป็นสระน้ำขนาดย่อมที่มีสนขึ้นเป็นแนวแน่นขนัด
สระแก้ว ลักษณะเป็นวังน้ำลึก ขนาดไม่กว้างนัก น้ำใสมากจนมองเห็นพื้นหิน
น้ำตกเพ็ญพบใหม่ หน้าหนาวใบเมเปิ้ลจะร่วง ลอยไปตามผิวน้ำเห็นเป็นสีแดงจัดตัดกับสีเขียวงดงาม
มาก
น้ำตกตาดร้อง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น
นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกถ้ำสอ น้ำตกผาน้ำผ่า น้ำตกถ้ำพระ
น้ำตกขุนพอง ผาหมากกูด ผาแดง ผาเหยียบเมฆ ลานสีดา ลานวัดพระแก้ว เป็นต้น
การเดินทาง
จากขอนแก่นสามารถต่อรถโดยสารสองแถว หรือรถประจำทางต่อไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภู
กระดึง หรือโดยสารรถยนต์จากสถานีขนส่งสายเหนือ (กทม. - เลย) ไปลงที่ผานกเค้า แล้วโดยสารรถประจำ
ทางสายขอนแก่น - เลย ถึงที่ว่าการอำเภอภูกระดึง ต่อรถสองแถว หรือจักรยานยนต์รัจ้างอีก 5 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติภูพาน
ที่ตั้ง จังหวัดสกลนคร
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515
อุทยานแห่งชาติภูพาน ผืนป่าแห่งนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นปัญหาทางด้านการเมือง และในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ใช้สำหรับต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นอีกด้วย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกคำหอม บริเวณน้ำตกแห่งนี้ทางราชการได้จัดงานสัปดาห์การท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงให้ราษฎรได้
รู้จักความสำคัญของป่าไม้
พระธาตุชูเพิก เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ สร้างด้วยศิลา
น้ำตกปรีชาสุขสันต์ มีลักษณะเป็นลานหินลาดเอียง มีน้ำไหลผ่านเหมือนกระดานลื่น เรียกได้ว่าเป็น
ลานสไลเดอร์ธรรมชาติสะพานหินธรรมชาติ (ทางผีผ่าน) มีลักษณะเป็นสะพานหินเชื่อมต่อระหว่างหินสองกลุ่ม
ถ้ำเสรีไทย เป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของ
ขบวนการเสรีไทยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น ผานางเมิน ผาเสวย เทือกเขาภูพาน เป็นต้น
การเดินทาง
จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 213 ประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านพระ
ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่ กม. 25 ซึ่งอยู่ริมทางหลวง

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ที่ตั้ง จังหวัดเลย
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2522
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีอาณาเขตทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี แต่
ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นจัด เหมาะสำหรับเดินทางท่องเที่ยว
จุดเด่นที่น่าสนใจ
เขาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ผาซับทอง หรือผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่งน้ำซับ ประกอบด้วยมีไลเคนสีเหลือง
คล้ายสีทองทำให้ได้ชื่อเรียกว่า ผาซับทอง
น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกสูงชัน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ทำน้ำประปาใน อำเภอภูเรือ
ยอดภูเรือ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้าน จนกระทั่งเห็นแม่น้ำเหนือ และ
แม่น้ำโขงซึ่งกั้นพรมแดนไทย - ลาว บริเวณยอดภูเรือ จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินทาน
ขันหมาก ปิ่นพระศิวะ สวนหินเต่า ศาลารับเสด็จ ลานสาวเอ้ สวนหินพาลี ทุ่งหินเหล็กไฟ และสระสวรรค์
ตำนานรักภูทุ่ง (ภูเรือ) และภูสวรรค์ เป็นต้น
การเดินทาง
จากจังหวัดเลยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 203 จนถึงอำเภอภูเรือ จากนั้นเดินทางต่อไปอีก 4
กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน
ที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2523
อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขาล้อมรอบ
ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เป็นต้นน้ำลำธารและต้นกำเนิดของน้ำตกตาดโตน
จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ
ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) อยู่ที่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เลื่อมใสและเคารพสักการะของชาว
ชัยภูมิ
น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตอุทยานฯ
ผาเกิ้งและพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นจุดสูงสุดของถนนสายชัยภูมิ - อำเภอหนองบัวแดง บริเวณ
กิโลเมตรที่ 27 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
การเดินทาง
จากตัวจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 2051 เป็นทางลาดยางตลอด
จนถึงน้ำตกตาดโตน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ
ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ เป็นชื่อตามธรรมชาติของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นจุดเด่นใหญ่ที่
ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ แก่งตะนะ ที่มีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่งซึ่งมีปลาอาศัย
อยู่อย่างชุกชุม มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือ
จุดเด่นที่น่าสนใจ
แก่งคันเหว่ เป็นแนวหินยาว มีหาดทรายตามแก่งหินประกอบด้วยโขดหินมากมาย
ดอนตะนะ เป็นดอนดินที่เกิดขึ้นขวางแม่น้ำมูลและแบ่งแม่น้ำมูลออกเป็นสองสาย
แก่งตะนะ บริเวณเกาะกลางแก่งตะนะมีโขดหินขนาดใหญ่ เป็นเกาะกลางลำน้ำมูล และมีเครื่องชี้ร่อง
น้ำที่ใช้ในการเดินเรือในสมัยฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคม
น้ำตกตาดโตน สายน้ำตกที่ตกจากชั้นหินที่มีแนวโค้งคล้ายจอภาพยนต์
น้ำตกและบึงห้วยหมาก อยู่บริเวณเหนือบ้านห้วยหมากไปเป็นบึงใหญ่มีน้ำนิ่ง
การเดินทาง
สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
ไปแก่งตะนะฝั่งขวา ตามทางหลวงหมายเลข 217 ผ่านอำเภอวารินชำราบ ถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร
แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2173 สู่ทางหลวงหมายเลข 2296
ไปแก่งตะนะฝั่งซ้าย เมื่อถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพิบูลมังสาหาร 200 ปี ตาม
เส้นทางโขงเจียม

อุทยานแห่งชาติ ทับลาน
ที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2524
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ใหญ่รองลงมาจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ในอดีตนั้นมีป่าลานที่อุดมสมบูรณ์ ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน ต่อมามีการขยายตัวของพื้นที่
เกษตรกรรม ทำให้ป่าลานถูกทำลายลงไปมาก จนเหลือพื้นที่สุดท้ายที่ทับลาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ป่าลาน เป็นป่าลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย ต้นบานเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์
น้ำตกห้วยใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สวยงาม สูงประมาณ 50 เมตร
นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่เด่นเป็นธรรมชาติ เช่น หน้าผาที่สูงชันตามยอดเขา และน้ำตกต่างๆ เช่น
น้ำตกทับลาน และน้ำตกเหวนกกก
การเดินทาง
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ห่างจากกรุงเทพฯ เพีย
179 กิโลเมตร จากสี่แยกกบินทร์บุรี - โคราช เดินทางประมาณ 32 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน

อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า – ภูพานคำ
ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528
อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ แบ่งพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ใน
เทือกเขาภูเก้าและเทือกเขาภูพานคำ พื้นที่ในส่วนของภูเก้านั้นมีลักษณะคล้ายกะทะหงาย ส่วนพื้นที่ในเขต
เทือกเขาภูพานคำนั้น พื้นที่จะค่อยๆ ลาดต่ำลงทางทิศตะวันตก ซึ่งเปน็ พื้นที่ราบต่ำลุ่มน้ำพอง และอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน์
จุดเด่นที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ทั้ง
ชมพระอาทิตย์ตก การล่องเรือเที่ยวไปตามท้องน้ำ หลักฐานและร่องรอยของมนุษย์ยุคหิน ที่บริเวณฝั่งภูเก้าที่ค้นพบได้แก่ ภาพเขียนสี และภาพสลักบนผนังภายในถ้ำหลวงตาซิ่ม ถ้ำพลาไฮ ถ้ำเล็ก เป็นต้น
นอกจากนี้บริเวณฝั่งภูเก้ายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น หอสวรรค์ พระพุทธบาท
ภูเก้า จุดชมวิวผาแดงที่ขอบภูด้านใต้ของวัดพระพุทธบาท ตำบลนิคมพัฒนา รอยเท้านายพราน เป็นต้น
หามต่าง หรือ หามตั้ง เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับเสาเฉลียงที่ผาแต้ม
น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดหินแตก ตั้งอยู่ที่ฝั่งภูเก้า เป็นน้ำตกที่สวยงามทั้งสองแห่งโดยเฉพาะในฤดู
ฝน
การเดินทาง
เส้นทางสายหนองบัวลำภู - โนนสัง แล้วแยกเข้าภูเก้าที่บ้านกุดคู่อีกประมาณ 17 กิโลเมตร ก็จะถึงที่
ทำการอุทยานฯ
จากจังหวัดขอนแก่น - เขื่อนอุบลรัตน์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามเส้นทางอำเภอ
โนนสัง อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติ ภูจอง – นายอย
ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530
อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา พื้นที่ป่าอยู่ในส่วน
หนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าชุกชุม สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปี
จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกบัวเตวใหญ่ มีขนาดใหญ่พอสมควร มีทางลงธรรมชาติเพื่อชมและเล่นน้ำบริเวณอ่างนํ้า
ด้านล่างได้สะดวก
บ่อน้ำซับ แทรกอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ถึง 3 บ่อบนภูกระทุ่ง
จุดชมวิว สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวชายแดน กัมพูชาและลาว
บริเวณผาตาลืม อยู่ริมหน้าผาของภูวัวยาง บริเวณด้านล่างของหน้าผามีตาน้ำซับไหลตลอดปี
สวนหินพลานยาว มีกลุ่มหินรูปร่างลักษณะน่าพิศวงเป็นกลุ่มขึ้นอยู่งดงามเป็นบริเวณกว้างหลายจุ
การเดินทาง
จากอุบลราชธานีแล้วเดินทางไปยังอำเภอนาจะหลวย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ถ้าจะ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรใช้เส้นทางอุบล - วารินชำราบ เดชอุดม - น้ำยืน - นาจะหลวย ระยะทางรวม
140 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติ ห้วยหวด
ที่ตั้ง จังหวัดสกลนคร - จังหวัดนครพนม - จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จุดเด่นที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างห้วยหวดมีก้อนหินรูปร่างแปลกน่าสนใจ เรียงรายตามธรรมชาติอย่างสวยงาม
อ่างเก็บน้ำดงน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนาแก
ถ้ำหับภูผานาง ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ถ้ำพระเวทย์ ตั้งอยู่ในอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ถ้ำเขาภา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ถ้ำผาเนินหิน ประกอบด้วยลานดอกไม้ มีไม้ดอกสีม่วงคือ ดอกดุสิตาสีเหลืองและสีขาว บริเวณหน้า
ผาจะพบเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกกล้วยไม้ ซึ่งออกดอกช่วงฤดูหนาว
การเดินทาง
ไปตามทางหลวงสายสกลนคร - ธาตุพนม ห่างจากจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามถนน
ลูกรังอีก 12 กิโลเมตร ถึงกิ่งอำเภอเต่างอย และเดินทางอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร
ที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภู
นางหงษ์ ภูถ้ำพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูมโน ตามบริเวณเขาเหล่านี้มีกลุ่มหินรูปร่างแปลกประหลาดที่เกิดจาก
ลักษณะทางธรณีวิทยาตั้งอยู่ทั่วไปมากมาย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ภูผาเถิบ เป็นภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้ รูปร่างลักษณะต่างๆ วางซ้อนกันบริเวณลานหิน
ภูถ้ำพระ มีน้ำตกถ้ำพระและเป็นแหล่งน้ำซับตลอดปี บริเวณน้ำตกมีเพิงหินคล้ายถ้ำ ภายในถ้ำมี
พระพุทธรูปไม้หลายร้อยองค์
ภูนางหงษ์ มีหินธรรมชาติเป็นรูปหงษ์ขนาดใหญ่อยู่กลางหินกว้าง และมีก้อนหินขนาดยาวทับกันเป็น
รูปร่างต่างๆ สีต่างๆ กัน
ภูหลังเส มีจุดเด่นคือ ป่าแคระและเป็นสถานที่ชมวิว
ถ้ำฝ่ามือแดง มีรูปรอยฝ่ามือสีแดงติดผนังถ้ำ เป็นร่องรอยของการสื่อความหมายของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000 ปี
ถ้ำลอด เป็นถ้ำเล็กๆ ที่สามารถลอดลงมาจากหน้าผา เพื่อที่จะต่อไปที่ภูนาหงษ์ และภูหลักเส จะผ่าน
บริเวณที่ชาวบ้านขุดพบเศษถ้วยชามและของใช้
ภูมโน เป็นจุดชมวิวเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม มองเห็นเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และเขาวงสุวรรณเขต
ประเทศลาว
การเดินทาง
จากมุกดาหาร ถึงอำเภอดอนตาล ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 2
กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติ ภูเวียง
ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2534
อุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ โลหะ
สำริด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้มีการค้นพบรอยเท้าและ
ซากกระดูกไดโนเสาร์ เป็นครั้งแรกของไทยเมื่อปี 2519 อีกด้วย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
กระดูกไดโนเสาร์ ในปี พ.ศ.2519 นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีได้พบกระดูกด้านซ้ายหัวเข่า
ของไดโนเสาร์ซอโซพอด นับเป็นการค้นพบไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปแบบทวาราวดีปางไสยาสน์ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สลักอยู่บน
หน้าผา
ถ้ำฝ่ามือแดง ลักษณะเป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ ผนังมีภาพลายมือขนาดใหญ่ 7 มือ ขนาดเล็ก 2
มือ โดยเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ
น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกเช่น น้ำตกทับพญาเสือ น้ำตกลาด
จำปา น้ำตกตาดกลาง
ทุ่งใหญ่เสาอาราม เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ มีสภาพทิวทัศน์ของทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ดอกไม้ป่าที่
งดงาม นอกจากนี้ยังมี ถ้ำหินลาดหินเมย ถ้ำคนนอน อ่างเก็บน้ำหัวภูชน หินลาดอ่างกบ หินลาดวัวถ้ำกวาง
ฯลฯ
การเดินทาง
จากจังหวัดขอนแก่น โดยสารรถยนต์หรือรถประจำทาง ถึง อำเภอภูเวียง ระยะทางประมาณ 56
กิโลเมตร จากอำเภอภูเวียงไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณปากช่องภูเวียง เป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ตั้งอยู่ริมน้ำพอง บริเวณนี้มีศาลเจ้าภูเวียงตั้งอยู่ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และมีรถรับจ้างสามล้อเครื่องจาก อำเภอภูเวียง ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง (ปากบ่อง)

อุทยานแห่งชาติ ภูผาม่าน
ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2534
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน มีภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงเป็นส่วนใหญ่ จึงพบถ้ำที่สวยงามวิจิตร
ไปด้วยหินงอก หินย้อยมากมายนับร้อยแห่งที่อุทยานแห่งนี้ และที่สำคัญเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพองอันลือชื่อ
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ถ้ำโพธิญาณ เป็นถ้ำอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ ชาติดงลาน มีหินงอก หินย้อยที่สวยงามแปลกตา
น้ำตกพลาญทอง อยู่บริเวณหมู่บ้านเตรียมการอพยพชำผักหนาม
น้ำตกเกล็ดแก้ว ภายในถ้ำมีลานกว้างประมาณ 1,000 ตารางเมตร สามารถบรรจุคนพร้อมกันได้
500 คน มีหินงอก หินย้อย และนมผาที่สวยงามมาก
ถ้ำสระแก้ว เป็นถ้ำที่ลึกแตกสาขาเป็นช่องเล็กช่องน้อย
ผานกเค้า เป็นเขาหินปูนมีรูปทรงงดงามแปลกตา ตั้งอยู่ริมทางสายชุมแพ - เลย
การเดินทาง
จากจังหวัดเลย เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 โดยสารรถประจำทาง สายเลย - ชุมแพ
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอภูกระดึง ต่อจากนั้นโดยสารรถสองแถวไปอีกประมาณ 3
กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูผาม่าน
จากกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ ถึงอำเภอชุมแพ รวมระยะทางประมาณ 437 กิโลเมตร จากชุมแพ เดินทางอีก
ประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม
ที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534
อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3000 - 4000
ปี นอกจากนี้ผาแต้มถือได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทย และประเทศลาว ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขาทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ผาแต้ม จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณมีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ มีมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา
ผาเจ็ก - ผาเมย จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณ แต่มีจำนวนน้อยกว่าบริเวณผาแต้ม
ภูผาขาม เป็นภูเขาหินทราย ด้านล่างปรากฏภาพเขียนสีโบราณมากมาย ด้านบนจะเห็นทิวทัศน์ตาม
ริมแม่น้ำโขงสุดสายตา
เสาเฉลียง ลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกัน มองคล้ายดอกเห็ด
ภูกระบอ เป็นภูหินทรายที่มีเสาเฉลียงจำนวนมากตั้งเรียงรายทั่วพื้นที่
ภูนาทาม สามารถมองทะลุไปเห็นภูเขาทมึนสลับซับซ้อนของประเทศลาวได้
น้ำตกสร้อยสวรรค์ จัดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดของผาแต้ม
การเดินทาง
เริ่มจากอุบลราชธานี ไปยังอำเภอโขงเจียม ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เดินทางไปตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์สายโขงเจียม - เขมราฐ 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาต่อไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึง ภูผาขาม ท้องที่บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว
ที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ชาวท้องถิ่นเรียกว่า ดาน กระจายอยู่ตามยอด
เขาต่างๆ พื้นที่เหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ภูผาแต้ม ประกอบด้วยรูปรอยฝ่ามือ และภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ เป็นยุคเดียวกับภูผา
เทิบ
ผามะเกลือ จุดพักผ่อนหย่อนใจและที่ชมวิว อยู่ใกล้บริเวณภูผาแต้ม
ลานหินบนภูวัด ในวันสงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สำหรับประกอบพิธี
ทางศาสนา
ภูผาหอม เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากของเทือกเขาภูผาแต้ม
ภูสระดอกบัว ยอดภูสระดอกบัวมีแอ่งหินขนาดกว้างประมาณ 2 - 5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร อยู่ 5 - 6
แอ่ง น้ำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ขนาดเล็กขึ้นอยู่เต็มสระ เมื่อออกดอกจะดูสวยงามมาก
ภูผาแตก หรือ เนิน 420 เป็นจุดชมวิวที่มีธรรมชาติสวยงามมาก
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ - อำเภอลิงนกทา (จังหวัดยโสธร) - อำเภอดอนตาล (จังหวัดมุกดาหาร) ระหว่างหลัก กม.
ที่ 24 - 26 แยกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ ห่างจากมุกดาหาร ประมาณ 60
กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง
ที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพังเหย เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำชี มีชื่อเสียงทางด้าน
ความสวยงามของท้องทุ่งดอกกระเจียว และผืนป่าที่สมบูรณ์
จุดเด่นที่น่าสนใจ
น้ำตกไทรทอง ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง สูงประมาณ 5 เมตร กว้าง 80 เมตร
น้ำตกชวนชม อยู่เหนือนํ้าตกไทรทองขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร
ทุ่งบัวสวรรค์ (ทุ่งดอกกระเจียว) อยู่บริเวณสันเขาพังเหย ด้านทิศตะวันตกห่างจากที่ทำการอุทยานฯ
ประมาณ 10 กิโลเมตร
จุดชมวิวเขาพังเหย ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225
จุดชมวิวหลังสัน เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีสถานที่กางเต้นท์พัก
แรม และบ้านพักรับรอง
การเดินทาง
เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 225 (ชัยภูมิ - นครสวรรค์) ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากชัยภูมิ
ประมาณ 70 กิโลเมตร (ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวประมาณ 37 กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา
ที่ตั้ง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539
อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นเทือกเขาสูงส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัด
แนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ประเภทอ่างเก็บน้ำ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อ่าง
เก็บน้ำลำปะเทีย และอ่างเก็บน้ำเมฆา มีสภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยความพร้อมใจของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ
ศาลมีอักษร เป็นลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 เขียนลงบนแผ่นดินแปร
ลานกระเจียว เป็นลานหินที่ดอกกระเจียวขึ้นสวยงาม และมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ โบราณสถานสมัย
ขอม ได้แก่ปราสาททอง ปราสาทเขาโล้น
การเดินทาง
อยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 120 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 140
กิโลเมตร เดินทางต่อไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 13 กิโลเมตร มีเส้นทางสำคัญที่ล้อมรอบพื้นที่ ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินสาย 3068 (อำเภออรัญประเทศ - อำเภอตาพระยา - อำเภอละหานทราย)
2. ทางหลวงแผ่นดินสาย 3198 (อำเภอวัฒนานคร - อำเภอตาพระยา)
3. ทางหลวงแผ่นดินสาย 2121 (อำเภอละหานทราย - อำเภอบ้านกรวด)

อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร
ที่ตั้ง จังหวัดศรีสระเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานา
ชนิดอาศัยอยู่มาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ
ปราสาทเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญเก่าแก่ที่เคยเป็นกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
ผามออีแดง เป็นสถานที่ตรงจุดชายแดนเขตติดต่อไทยกับกัมพูชา ใกล้ทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหาร
มีทัศนียภาพที่สวยงาม
ปราสาทโดนตาล เป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่สำคัญอยู่ตรงเขตชายแดนของประเทศไทย
สถูปคู่ อยู่ใกล้ผามออีแดง
ภาพสลักนูนคว่ำ เป็นศิลปที่โบราณมากอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งแกะสลักนูนต่ำเป็นรูป 3 เทพ อยู่
บริเวณหน้าผาใต้มออีแดง
ช่องตาเฒ่า เป็นถ้ำแห่งหนึ่งอยู่บริเวณชายแดนแนวเขตของไทยกับกัมพูชา
ช่องโพย อยู่ในท้องที่อำเภอน้ำยืน บริเวณนี้ยังมีน้ำตกและทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง
จากจังหวัดศรีสะเกษ - อำเภอกันทรลักษณ์ - ที่ทำการอุทยานฯ หรือจากจังหวัดอุบลราชธานี - อำเภอน้ำ
ยืน - ที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางแต่ละสายประมาณ 100 กิโลเมตร